Στοιχεία για τα VLT

Τα τυχερά παιχνίδια επιτρέπονται παρά τις επιβεβαιωμένες αρνητικές τους συνέπειες διότι αποτελούν ένα από τα μέσα χρηματοδότησης των κρατικών ταμείων. Πολλές χώρες έχουν αποπειραθεί να αυξήσουν αυτά τα έσοδα απελευθερώνοντας τον τζόγο και επεκτείνοντας τον κυρίως με ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια όπως τα VLTs και τα AWPs.

Παρότι οι αρχικές μελέτες ενίσχυαν το συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών θα απέφερε σημαντικά έσοδα τα αποτελέσματα ήταν αντίθετα. Τα τυχερά παιχνίδια παρουσίαζαν υψηλούς τζίρους και απέφεραν έσοδα αλλά οι δείκτες στους άλλους οικονομικούς τομείς ήταν καθοδικοί.

Ο λόγος ήταν ότι τα οικονομικά μοντέλα είχαν λάβει υπ’ όψιν την τάση προς τον τζόγο αλλά όχι και τον σημαντικό περιορισμό της αγοραστικής δύναμης των πολιτών εξ’ αιτίας του εθισμού στον τζόγο που προκαλούν τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.

Ως αποτέλεσμα της προσκόλλησης στα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια και της διαρροής σημαντικού μέρους του εισοδήματος σε αυτά οι κάτοικοι των χωρών που τα επέτρεψαν μετέβαλαν τις αγοραστικές τους συνήθεις, μειώνοντας αγορές αγαθών και έξοδα διασκέδασης. Επιχειρήσεις που παρουσίαζαν πτώση τζίρου απέλυσαν εργαζόμενους μειώνοντας περεταίρω τη συνολική αγοραστική ικανότητα της τοπικής κοινωνίας ξεκινώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο που ξεκινά και καταλήγει στα φρουτάκια. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα του συνδυασμού ανεργίας και εθισμού στον τζόγο είναι η αύξηση της εγκληματικότητας.Σημειώνεται ότι οι ο πρώτος τομέας που πλήττεται από την ανάπτυξη του συνοικιακού τζόγου είναι η διασκέδαση ενώ η πιο ευάλωτη κατηγορία είναι τα παιδιά τα οποία θεωρούν τα VLTs ως ένα ακόμα παιχνίδι όπως αυτά πουν συνηθίσει να παίζουν στον υπολογιστή τους. Στην Ελλάδα ο τομέας της διασκέδασης ήδη πλήττεται λόγο της μειωμένης τουριστικής κίνησης και αν πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση των VLTs ο κλάδος θα εξοντωθεί.

Απανθίσματα από διεθνείς έρευνες:

  • Τα αποτελέσματα έρευνας στην Αυστραλία κατά το έτος 2000 απέδειξαν ότι $80.000.000 αφαιρούνταν από την τοπική οικονομία για κάθε VLT που είχε εγκατασταθεί στη χώρα. Επιπλέον για κάθε 3 VLT που λειτουργούν παρατηρείται απώλεια 2 θέσεων εργασίας.
  • Κάθε ηλεκτρονικό τυχερό παιχνίδι αφαιρει αρκετά χρήματα από την τοπική οικονομία μέσα σε ένα χρόνο λειτουργίας του ώστε να χαθεί μια θέση εργασίας.
  • Το κόστος κοινωνικής επανένταξης ενός ατόμου με εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα $13.500 το χρόνο εκτινάσσοντας το συνολικό κοινωνικό κόστος της συγκεκριμένης εξάρτησης  σε αστρονομικά επίπεδα.
  • Υπολογίζεται ότι για κάθε $1 που κερδίζει το κράτος από τα VLT πρέπει να ξοδεύει $3 σε κόστη δικαστηρίων και κοινωνικής πρόνοιας.
  • Σύμφωνα με έρευνα που διέταξε ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης στην πόλη χάθηκαν 1.208 θέσεις εργασίας όταν επιτράπηκε η επέκταση του τζόγου. Η αιτία ήταν η αλλαγή των αγοραστικών συνηθειών των κατοίκων της Νέας Υόρκης.
  • Με βάση τα στοιχεία του Κέντρου Απεξάρτησης Από Τυχερά Παιχνίδια του Rhode Island (ΗΠΑ) τα VLTs είναι πιο εξαρτησιογόνα μορφή τζόγου στην ιστορία. Δυο στους τρεις εξαρτημένους όφειλαν την παθολογία που ανέπτυξαν στα VLTs. Ο μέσος χρόνος εξάρτησης στα VLTs είναι λιγότερο από ένα έτος ενώ στις άλλες μορφές τζόγου είναι 3.5 έτη. 
  • Κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας όλων των VLTs για ένα τρίμηνο στην πολιτεία της Νότια Ντακότα παρατηρήθηκε μείωση των εξαρτημένων από τζόγο που απευθύνθηκαν στα αρμόδια κέντρα για θεραπεία κατά 93.5%.